Nova meteoroloska stanica omogućava mnogo bolje uslove za rad

Iako je još 2011. godine izgrađena nova meteorološka stanica na Paliću, u upotrebi je tek od aprila prošle godine, a zaposleni ističu da je nova meteoroloska stanica omogućila mnogo bolje uslove za rad. Iz preduzeća Park Palić poručuju da su na osnovu sporazuma sa Gradom i Republičkim Hidrometeorološkim zavodom Srbije, sedam godina nakon izgradnje nove stanice uspeli da je osposobe za rad, a pored izgradnje izvršeno je i trajno nasipanje, ravnanje, drenaža kao i ograđivanje parcele.