Nov način evidencije PDV-a

Primena novog Pravilnika o evidenciji i načinun popunjavanja i podnošenja pregleda obračuna PDV-a počela je 1. jula. Novina koju Pravilnik donosi je da će svim poreskim obveznicima, prvi put od uvođenja PDV-a 2005. godine, ovo biti prvi poreski period za koji će podnositi PDV prijavu uz pregled obračuna. U prostorijama Regionalne privredne komore Subotica održano je predavanje na temu „PDV evidencije, pregled obračuna PDV i popunjavanje obrasca PPPDV“ kako bi se direktori, zaposleni u pravnom i finansijskom sektoru, ali i preduzetnici i fizička lica koja su poreski obveznici upoznali sa novinama koje Pravilnik donosi. Zbog promene zakonskih i podzakonskih akata koji su u primeni od 1.jula privrednici imaju kratak rok da reše sve novonastale promene i finaliziraju pripremu za način vođenja evidencija i način podnošenja pregleda obračuna uz poresku prijavu.