Ne postoji nijedna ustavna prepreka da se uvede kazna doživotnog zatvora

Ne postoji nijedna ustavna prepreka da se u naše krivično zakonodavstvo uvede kazna doživotnog zatvora, ali je prethodno potrebno odgovoriti na jedan broj pitanja koja se nameću, izjavila je ministarka pravde Nela Kuburović.

Ona je, na okruglom stolu povodom zahteva za uvođenje doživotnog zatvora za počinioce najtežih zločina, ukazala da je za Ministarstvo to veoma kompleksno pitanje, jer ono zadire u kriminalnu politiku, etiku, poznavanje uporednog prava i sveopštu brigu i za teorijsku ispravnost Krivičnog zakonika.  

Kako je istakla, prilikom uvođenja kazne doživotnog zatvora naročito se postavlja pitanje primene prava na uslovni otpust, jer ima različitih predloga koji se na to odnose, od onog da ga nema, do stava da se posle isteka određenog perioda na izdržavanju kazne automatski preispituje ispunjenost uslova za to.  

Kod naše najteže kazne zatvora, 40 godina, uslovni otpust se može tražiti nakon odsluženih 26,5 godina.   Kod doživotnog zatvora uglavnom je standard da se uslovni otpust može tražiti posle 25 godina, pa se sa tog stanovišta postavlja pitanje koja je kazna teža, objasnila je Kuburović.