NBS: Povećana referentna kamatna stopa na 3,5 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) odlučio je danas da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 3,5 odsto, saopštila je NBS i dodala da je povećana i stopa na depozitne olakšice na 2,5 odsto i stopa na kreditne olakšice na 4,5 odsto.

Izvršni odbor NBS je, kako se navodi u saopštenju, procenio da je u uslovima nastavljenih troškovnih pritisaka, kao i rasta uvozne inflacije, potrebno nastaviti sa pooštravanjem domaćih monetarnih uslova.

Donošenjem ovakve odluke NBS će doprineti da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i da se do kraja perioda projekcije vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja, navode iz NBS. Dodaju da se na ovaj način utiče i na ograničavanje sekundarnih efekata rasta cena hrane i energenata na ostale cene preko inflacionih očekivanja.

NBS od oktobra prošle godine, postepeno, ali kontinuirano pooštrava monetarne uslove na domaćem tržištu.