NBS podigla referentnu kamatu za 50 baznih poena na 4,0%

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je na današnjoj sednici da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 4,0 posto. U istoj meri je povećana i stopa na depozitne olakšice na 3,0 procenta, kao i stopa na kreditne olakšice na 5,0 odsto, saopšteno je iz NBS.

U uslovima nastavljenih globalnih troškovnih pritisaka i rasta uvozne inflacije, Izvršni odbor je odlučio da dodatno poveća referentnu kamatnu stopu i time nastavi pooštravanje monetarnih uslova, navodi se u saopštenju.

Donošenjem ovakve odluke, a u ambijentu preovlađujućeg inflatornog delovanja faktora sa strane ponude na koje mere monetarne politike nemaju ili imaju malo uticaja, NBS nastoji da ograniči inflatorno delovanje faktora na strani tražnje i sekundarne efekte rasta cena hrane i energenata na ostale cene putem inflacionih očekivanja.

NBS objašnjava da time teži da doprinese da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji i da se vrati u granice dozvoljenog odstupanja od cilja do kraja perioda projekcije.

Današnje podizanje referentne kamatne stope predstavlja njeno sedmo uzastopno povećanje. Referentna kamatna stopa je od aprila ove godine povećana za ukupno 300 baznih poena.