Nastavak uređenja Vikend naselja, 51 objekat nelegalan

Nastavljaju se radovi na uređenju Vikend naselja na Paliću. Iz preduzeća “Park Palić” kažu da je tokom decembra i januara izvršen obilazak svih objekata i da je na osnovu utvrđenog stanja na terenu napravljen registar sa kategorizacijom objekata i vlasništva nad objektima i parcelama na kojima se nalaze. Nelegalnih objekata ima 51, a pokrenut je postupak za brisanje 19 objekata iz Katastra nepokretnosti.

Utvrđen je status legalnosti objekata, kao i to da li je objekat planiran za rušenje po usvojenom Planu detaljne regulacije za Vikend naselje na Paliću. U toku je i proces sagledavanja ostalih zapuštenih i potpuno devastiranih objekata koji su u vlasništvu Republike Srbije, a u pripremi je postupak i za njihovo uklanjanje.

U toku je i kontaktiranje privatnih ili pravnih lica – vlasnika svih objekata, a do sada su uspeli da stupe u kontakt sa dva, kaže direktorka nadležnog preduzeća Valerija Denč.

Iz „Park Palića” podsećaju zainteresovane da za sve informacije u vezi sa Vikend naseljem, kao i statusom objekata u njihovoj svojini mogu da se obrate preduzeću.