Nastava na hrvatskom jeziku u 5 osnovnih škola na teritoriji grada

Hrvatsko nacionalno veće i ove godine sprovodi kampanju „Složite kockice u obrazovanju vaše dece“ kojom promovišu upis dece na nastavu na hrvatskom jeziku.

U toku je upis učenika u 1. razred osnovne škole, a iz Hrvatskog nacionalnog veća ističu da se nastava na hrvatskom jeziku izvodi u Subotici u OŠ „Ivan Milutinović“ i „Matko Vuković“, u Maloj Bosni u OŠ „Ivan Milutinović“, „Matija Gubec“ u Tavankutu, „Vladimir Nazor“ u Đurđinu i u OŠ “ 22. Oktobar“ u Monoštoru. Pravo upisa na nastavu na hrvatskom jeziku imaju svi, a učitelji sa decom rade po Montesori principu. Brojne su pogodnosti pohađanja nastave na hrvatskom jeziku, kaže naša sagovornica, predsednica Odbora za obrazovanje Hrvatskog nacionalnog veća, Nataša Stipančević.

Nakon završene osnovne škole, đacima je omogućeno pohađanje nastave na hrvatskom jeziku i u 3 srednje škole u Subotici na različitim obrazovnim profilima.

Nastava na hrvatskom jeziku omogućena je već od jaslica, preko osnovne i srednje škole, a u Hrvatskom nacionalnom veću nude pomoć i budućim studentima u odabiru studija, kako u zemlji tako i u inostranstvu, pre svega u Hrvatskoj.