Naplata struje rekordna, pojačana kontrola mernih mesta

Prošle godine zabeležena je rekordna naplata struje – sa 94 odsto skočila je na 99,2 procenta, a građani i privreda su za deset odsto smanjili stara dugovanja, tako da ona danas iznose 27 milijardi dinara.

Akcenat je i na smanjenju nelegalne potrošnje struje, pa EPS pojačava kontrolu mernih mesta. Posle dve decenije, naplata decembarskih racuna protekla je bez masovnih reklamacija. Utrošena struja vredela je dvadeset dve i po milijarde dinara, od cega je naplaćeno gotovo sve – dvadeset dve milijarde i trista miliona dinara, navodi RTS.
Vlada od EPS-a zahteva disciplinu u naplati, ali je cinjenica da i privreda i gradani sve urednije plaćaju struju. Da plaćaju redovno građani potvrđuju uplatnicama, a oni koji ne mogu odjednom, struju plaćaju iz dva-tri puta mesečno. Prošle godine otkriveno je više od 6.700 krađa struje vredne milijardu dinara. Unutrašnja kontrola Elektroprivrede utvrdila je da su u tome često potrošačima pomagali upravo radnici EPS-a. Zakon potrošače obavezuje da radnicima distribucije omoguće proveru mernog mesta, a oni na terenu moraju biti uniformisani i imati identifikacione kartice. „Sva službena lica „EPS Distribucije“ imaju iskaznice, identifikacione kartice i oni se predstavljaju. Svaki građanin ove zemlje ima pravo da traži legitimaciju našeg službenog lice i tek onda, kada se naše službeno lice legitimiše, može da pristupi kontroli mernog uređaja“, objasnila je Sandra Alagić iz „EPS Distribucije“.