Namera (NBS) kao i bankarskog sektora u zemlji da se ček pošalje u prošlost

Prošlo je više od deset godina od poslednje promene limita na čeku, kada je „donja crta“ sa 150, podignuta na 200 dinara, a iznos povećan sa tri na pet hiljada dinara, banke u Srbiji nemaju nameru da promene maksimalan iznos na čeku od 5.000 dinara. Namera Narodne banke Srbije (NBS) kao i bankarskog sektora u zemlji je da se ček pošalje u prošlost te da se poveća plaćanje karticama, što potvrđuju podaci da je iz godine u godinu sve manje onih koji ispisuju nekada jedno od najpopularnijh „platnih kartona“. Od nekadašnjih zemalja SFRJ, praksu limitiranih čekovi, po kojima banke garantuju isplatu, nastavila je jedino Srbija. – Za sada nema nikakvih nagoveštaja ni inicijativa sa strane banaka za izmenu važećih limita – kažu za Tanjug u Udruženju banaka Srbije (UBS), koje propisuje visinu iznosa po jednom čeku. I maksimalni iznos pojedinačnog čeka za isplatu u gotovini kod drugih banaka i pošta i dalje će iznositi 3.000 dinara, dodaju u UBS. Od 2013. godine, među realizovanim čekovima najveći broj njih je korišćen za plaćanje roba i usluga, dok se neznatan broj, svega 0,25 procenata, u prošloj godini koristio za podizanje gotovine. Statistika pokazuje trend smanjenja kako broja realizovanih čekova tako i ukupne vrednosti čekova tokom godina, a prosečna vrednost po jednom čeku u prošloj godini iznosila je oko 4.400 dinara, navode u NBS. Najbrojniji „potpisnici“ čekova su i dalje radnici na minimalcu i prenzioneri sa najnižim primanjima, više od pola miliona njih, a kojima odlaganje plaćanja, nekada i do godinu dana, ostaje kao jedini način za planiranje tankog kućnog budžeta.