Nakon završetka prvog upisnog roka slobodno 537 mesta

 

Nakon završetka prvog upisnog roka na visokim školama i fakultetima u Subotici ostalo je slobodno ukupno 537 mesta, 171 na budžetu i 366 na samofinansiranju. Budući brucoši moći će da konkurišu za upis u drugom upisnom roku koji će biti raspisam sledeće nedelje. Visoka tehnička škola u Subotici ima 62 slobodna mesta 14 na budžetu i 48 na programu samofinansiranja, a Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača ima 164 slobodnih mesta, 37 na budžetu i 127 na samofinansirajućem programu studiranja. Na Ekonomskom fakultetu je ostalo 207 slobodnih mesta, 39 na budžetu i 168 na samofinansiranju, Građevinski fakultet raspolaže sa 104 slobodna mesta, 81 na bzdžetu i 23 na samofinansiranju.