Nagradni foto-konkurs Fondacije „Danilo Kiš“

Fondacija “Danilo Kiš” organizuje nagradni foto konkurs na temu “Moje leto”.Konkurs traje do 25. avgusta, a rezultati će biti objavljeni do 10. septembra. Prijave i radovi šalju se elektronskom poštom na adresu [email protected], a pravo učešća na konursu imaju mladi od 15 do 30 godina sa prebivalištem, odnosno boravištem na teritoriji Subotice. Pilikom slanja fotografija, neophodno je da učesnici upišu ime i prezime, kontakt telefon, datum rođenja, adresu, nazive fotografija. Takođe, potrebno je upisati i sledeću rečenicu: „SAGLASAN/NA SAM DA SE MOJI LIČNI PODACI MOGU KORISTITI U SVRHU KONKURSA ‘MOJE LETO’ U ORGANIZACIJI FONDACIJE ‘DANILO KIŠ’ SUBOTICA, TE SAM SAGLASAN/NA DA FOTOGRAFIJE KOJE SAM DOSTAVIO/LA OSTANU U TRAJNOM VLASNIŠTVU FONDACIJE, SA MOGUĆNOŠĆU SLOBODNOG RASPOLAGANJA ISTIM.“ Autori mogu da konkutišu sa crno-belim ili kolor fotografijama u digitalnom obliku i to sa maksimalno 3 fotografije. Fotografije mogu biti snimljene fotoaparatom ili mobilnim telefonom, a šalju se isključivo u jpg formatu. Fotografija ne sme biti manja od 1280 piksela po dužnoj strani, svaka fotografija mora biti imenovana. Radovi moraju biti izvorni, bez intervencija u vidu montaže ili grafičke obrade dela, koje menjaju kompoziciju i elemente. Nije dozvoljena ni obrada fotografija, osim osnovne digitalne obrade, poput uobičajene korekcije boje/kontrasta. Za dodatne informacije obratite se elektronskom poštom na: [email protected] ili na telefon: 024/523-566.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime