Nagrade za najbolje učenike Politehničke škole

U Politehničkoj školi uručene su diplome učenicima koji su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima u ovoj školskoj godini. Diplome je dobilo 118 đaka koji su postigli uspeh na takmičenjima u organizaciji Ministarstva prosvete, ali i drugih organizacija, kao i na sportskim manifestacijama.

Politehnička škola obrazuje učenike na četiri područja rada kao što su geodezija i građevinarstvo, šumarstvo i obrada drveta, grafičarstvo i kultura i umetnost i javno informisanje. Direktor škole, Ivo Planić istakao je poseban rezultat đaka koji se obrazuju na smeru -Tehničar štampe koji su najbolji Srbiji. On je naglasio da su đaci pored republičkog takmičenja ostvarili značajne rezultate u oblasti sporta.