Nadzor smeštajnih objekata u MZ Gat

Inspekcijska služba, u saradnji sa subotičkom policijom i Sektorom za vanredne situacije, a na inicijativu načelnika Severnobačkog upravnog okruga Bojana Šoralova izvršila je 11. jula nadzor nad više smeštajnih objekta u MZ Gat.

Nadzor je rezultirao izricanjem ozbiljnih mera vlasnicima objekata u okolini Buvljaka, koji su jedno od glavnih stecišta stranih državljana – migranata. Prilikom nadzora utvrđeno je da je njima boravilo 86 migranata koja su koristila ugostiteljske usluge.

Kako se zaključuje u saopštenju kancelarije načelnika SBO, zbog uočenih kršenja zakonskih propisa od strane inspekcijskih službi jednom od kontrolisanih objekata izrečena je mera zabrane rada, a podnete su i prekršajne prijave protiv odgovornih lica za uočene prekršaje za koje su zaprećene novčane kazne u ukupnom iznosu od dva do pet miliona dinara.

Navodi da će se narednim danima nastaviti nadzor inspekcijskih službi na celoj teritoriji SBO u objektima za koje postoje pouzdane informacije da pružaju ugostiteljske usluge stranim državljanima, migrantima, te da će Svako lice koje pruža usluge migrantima suprotno zakonskim propisima Republike Srbije, odgovarati za svoje postupke i niko neće biti zaštićen od posledica kršenja zakona.