Na VTŠ održana konferencija „Mehatronika u edukaciji i praksi“

U Visokoj tehničkoj školi održana je 4. međunarodna konferencija pod nazivom „ Mehatronika u edukaciji i praksi“. Pored predavača iz Mađarske, Rumunije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Nemačke, konferenciju su podržali i predstavnici kompanija iz Srbije i regiona.

Iz VTŠ poručuju da je ova konferencija proizvod projekta koji je zasnovan na saradnji sa Visokom školom iz Kečkemeta, međutim, nakon ove saradnje VTŠ na sebe je preuzela kompletan projekat.

Predstavnici kompanija ističu da je neophodna saradnja između kompanija i visokoobrazovnih institucija koje školuju buduće kadrove. Od ovakve saradnje obe strane imaju korist, kompanije dobijaju već obučene kadrove, dok studenti po završetku studija stiču mogućnost brzog zaposlenja u struci.