Na sutrašnjoj sednici Skupštine grada programi rada javnih preduzeća

Na sutrašnjoj 18. sednici Skupštine grada odbornici će odlučivati o 15 tačaka dnevnog reda. Među najvažnijim tačkama biće davanje saglasnosti na programe rada javnih i javno-komunalnih preduzeća, što je prvi put da se ova tačka nađe na dnevnom redu sednice na početku godine, prethodnih godina ta odluka se donosila u februaru ili čak u martu. Odbornici će odlučivati o davanju saglasnosti na programe 12 javnih i javno komunalnih preduzeća, kao i dva društva sa ograničenom odgovornošću. Programi rada preduzeća, prema rečima Balinta Pastora, napisani su na oko 1500 strana i obuhvataju iznos od 6.50 milijardi dinara.