Na Horgošu teretna vozila čekaju do- 300 minuta

Na graničnim prelazima na teretnim terminalima vozila na izlaz iz zemlje najviše čekaju da Horgošu – 300 minuta, a na Kelebiji – 120 minuta.Na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja od 20 minuta.