Na Gradskom trgu Vojska prikazala deo naoružanja i tehničke opreme

Povodom obeležavanja Dana Državnosti Republike Srbije, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije organizovali su taktičko tehnički zbor naoružanja i vojne opreme na Gradskom trgu. Ova akcija organizovana je sa ciljem da građani Subotice vide deo naoružanja i opreme kojima raspolaže Vojska Srbije, a svi građani koji žele da budu vojnici po ugovoru imali su priliku da se raspitaju o uslovima konkurisanja i prijema.

Taktičko tehnički zbor naoružanja i vojne opreme organizovan je u garnizonima gde nema vojske, poručio je zamenik komandanta garnizona Bačka Topola, major Adam Horvat. On je dodao i da je ovaj zbor bio dobra prilika da građani Subotice vide svoju vojsku.

Najveću pažnju sugrađana privukli su vojnici koji su prikazivali mogućnosti i opremu izviđačke čete. Izviđačke jedinice opremljene su za izvršavanje svih zadataka na bilo kom delu teritorije Srbije. Komandir izviđačkog odeljenja, vodnik Miloš Kovačević objasnio je da je administrativna linija jedan od najvažnijih zadataka ove jedinice, ali da pored toga članovi jedenice na razne načine pomažu stanovništvu, kao što su to činili i prilikom poplava u Obrenovcu.

Na današnjem zboru naoružanja i vojne opreme građani su, između ostalog, imali priliku da vide i upoznaju se sa karakteristikama oklopno-izviđačkog automobila BRDM 2. Ovo vozilo je namenjeno za izviđanje u svim borbenim uslovima i prilikom izvođenja svih vojnih operacija, objasnio je poručnik Saša Stefanović.

Svi građani koji žele da postanu vojnici po ugovoru imali su priliku da se raspitaju o uslovima konkurisanja i prijema, a oni koji su propustili da to urade danas mogu da se informišu na sajtu Ministarstva odbrane.