Na Građevinskom fakultetu otvoreni Dani građevinarstva

Na Građevinskom fakultetu otvoreni su Dani građevinarstva koje organizuje Politehnička škola u saradnji sa ovom visokoobrazovnom ustanovom. Tokom dva dana, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola imaće priliku da se upoznaju sa građevinskom strukom.

Učenici sedmih i osmih razreda i maturanti srednjih škola iz Subotice i okoline, imaće priliku danas i sutra da se upoznaju sa građevinskom strukom na kreativan i zanimljiv način, kroz igru i radionice. Milica Tikvicki i Vladimir Vujković Bukvin, učenici su Politehničke škole, a na Danima građevinarstva učestvuju u radionicama, kako bi predstavili svoju školu i kako ističu njihova buduća profesija sa sobom nosi broje prednosti.

Kako navodi Iso Planić, direktor Politehničke škole, u Subotici postoji duga istorija građevinske struke, a potvrda te struke jesu Politehnička škola, u kojoj učenici mogu steći potrebna znanja i veštine iz ove oblasti i Građevinski fakultet.

Svi oni koji odluče da svoje školovanje nastave u ovoj oblasti, mogu to učiniti na Građevinskom fakultetu. Prema rečima dekana Građevinskog fakulteta, Milana Trifkovića, akcenat ove visokoobrazovne ustanove je na praksi, kako bi se studenti osposobili za praktičnu primenu stečenog znanja.

U ime lokalne samouprave, na otvaranju manifestacije prisustvovao je i član GV zadužen za privredu, Srđan Samardžić.

Na manifestaciji su učestvovali i predstavnici građevinskih kompanija, projektnih biroa, kao i predstavnici proizvođača građevinskih materijala.