Na fakultetima i visokim školama u Subotici biće upisano ukupno 949 studenata

 

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija na fakultetima i visokim školama u Subotici biće upisano ukupno 949 studenata, mesta koja su opredeljena za upis na budžetu ima 535, a na programu samofinansiraja 414. Dok je na visokim školama prijemni ispit završen, na fakultetima traje do kraja juna.

Na Visokoj tehničkoj školi u Subotici održan je prijemni ispit, danas je objavljena rang lista, a upis studenata na prvu godinu biće održan 6.jula. Prema rečima direktora Visoke tehničke škole, Igora Firsnera, najveće interesovanje brucoša predstavlja informatika. Na četiri studijska programa biće upisano ukupno 173 studenata, 160 na budžetu i 39 na samofinansiranju.

Prijemni ispit na Građevinskom fakultetu u Subotici biće održan 30.juna. Prema rečima dekana Miroslava Beševića u toku ove studijske godine biće upisano 110 studenata na budžetu i 24 studenata preko program za samofinansiranje studenata. Ove godine biće akreditovan peti studijski program ,,Geodezija“.

Na Ekonomskom fakultetu u Subotici sutra u deset časova se održava prijemni ispit za upis brucoša koji sadrži polaganje testa iz dve od pet ponuđenih oblasti. Preliminarne rang liste biće objavljene dan kasnije, a konačna rang lista sedmog jula. Za upis na osam studijskih programa osnovnih akademskih studija opredeljeno je 366 mesta, 195 na budžetu, a 171 na samofinansirajućem programu.

Na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera prijemi ispit je u toku, biće upisano ukopno 250 studenata, 70 na budžetu i 180 na samofinansiranju na četiri studijska programa. Konačna rang lista biće objavljena šestog jula do 12 časova.