Na 14. sednici doneta Odluka o izradi plana detaljne regulacije za proširenje Bajskog groblja

Na 14. sednici Skupštine grada doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje Bajskog griblja na prostor jugozapadno od postojećeg groblja do ulice Frana Supila. U pitanju je u potpunosti komunalno opremljena površina od oko 10 hektara. Na današnjoj sednici usvojeni su i Programi poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća, kao i preduzeća „Park Palić“ i Regionalne deponije, za tekuću godinu.

Višedecenijski problem sa nedostatkom mesta za sahranjivanje u skorijoj budućnosti bi trebalo da bude rešen. Na današnjoj sednici Skupštine grada doneta je Odluka o izradi Plana detaljne regulacije za proširenje Bajskog groblja. Svi odbornici složili su se sa tim da u gradu postoji velika potreba za proširenjem kapaciteta groblja, te da je lokacija dobro odabrana. Direktorka JKP „Pogrebno“ Vesna Prćić objasnila je da će na proširenom delu Bajskog groblja biti oko 8000 mesta za sahranjivanje. Ona je istakla i da se vodilo računa o svim standardima, a pre svega o izgradnji rozarijuma i kolumbarijuma koji su u poslednje vreme sve potrebniji.

Na sednici su usvojeni i Programi poslovanja javnih i javno-komunalnih preduzeća za tekuću godinu. Iz Pokreta građanske Subotice poručuju da se ništa ne menja kada su u pitanju Programi poslovanja ovih preduzeća i da su odrađeni po principu „copy-paste“, te da u njima nema investicija. Sa druge strane zamenik predsednika Skupštine grada Veljko Vojnić poručuje da su oni stručno sastavljeni i da su investicije od krucijalnog značaja, ali da se novac za njihovu realizaciju prikuplja iz pokrajine i republike.

Sa dnevnog reda skinuta je 12. tačka u okviru koje je trebalo da bude doneta Odluka o sahranjivanju i grobljima, što je izazvalo negodovanje članova Pokreta građanske Subotice koji smatraju da je ovo pitanje od velikog značaja za građane. Iz pozicije objašnjavaju da je ova tačka povučena sa dnevnog reda isključivo zbog nove Uredbe Vlade Srbije, te da predlog koji je dat mora da se uskladi sa Uredbom. Na 14 sednici Skupštine grada, između ostalog, doneta je Odluka o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Konsolidovanog završnog računa Grada za prethodnu godinu, a doneta su i Rešenja o imenovanju članova Nadzornog odbora u javnim i javno-komunalnim preduzećima.