“Mladi za vazduh”

U prostorijama Fondacije “Danilo Kiš” danas je održana četvrta od okupno pet radionica u okviru projekta “Mladi za vazduh” čiji je cilj uključivanje mladih u donošenje odluka i kreiranje Deklaracije o čistom vazduhu.

Jelena Štetić je među 30 mladih koji su do sada učestvovali u ekološkim radionicama koje se održavaju u okviru projekta “Mladi za vazduh”. Jelena smatra da mladi nisu dovoljno uključeni u donošenje odluka što je bio njen motiv da se priključi kreiranju Delaracije o čistom vazduhu, ali ističe da takođe smatra da se problemu zagađenom vazduha ne pridaje dovoljno pažnje.

Projekat “Mladi za vazduh” sprovodi Konekting u saradnji sa UNICEFOM uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške. Fondacija „Danilo Kiš” u ovom projektu učestvuje kroz program „Radna soba”, a radionice vode vršnjačke edukatorke. Planirano je da bude održano 5 ekoloških radionica na kojima mladi ljudi kreiraju svoje deklaracije o čistom vazduhu.

Projekat će trajati do kraja maja 2023. godine, a sprovodi se u 20 gradova u Srbiji sa ciljem uključivanja što većeg broja mladih u donošenje odluka.