Mladi smatraju da je za pristojan život potrebno više od 100.000 dinara

Mladi u Srbiji smatraju da je za pristojan život potrebna plata veća od 100.000 dinara, dok tek desetina ispitanika kaže da bi im bilo dovoljno 50.000 do 80.000, pokazao je Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji za 2022. godinu, koji je uradila Krovna organizacija mladih Srbije (KOMS).

Deo istraživanja koji će ceo biti objavljen na Međunarodni dan madih 12. avgusta, pokazao je da 41,5 odsto mladih misli da je plata od 80.000 do 100.000 dinara dovoljna za pristojan život, 34,2 odsto kaže da im treba 100.000 do 150.000 dinara, a tek 11,5 procenata bilo bi zadovoljno platom između 50.000 i 80.000 dinara, prenosi Beta.

Prema podacima koje su istraživanjem dobili, najveći broj zaposlenih mladih ima ugovor o radu na neodređeno vreme, njih 35 odsto, ali zabrinjava to što 19 procenata mladih radi bez ugovora, to jest „na crno“.

Ostali ispitani imaju ugovor o radu na određeno vreme, ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili rade preko omladinske zadruge.