Ministarstvo odbrane raspisalo je Javni oglas za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka

Ministarstvo odbrane raspisalo je Javni oglas za 2018. godinu, za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kandidata za slušaoce kursa za redovne oficire Vojske Srbije. Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola, koji u 2018. godini navršavaju od 19 do 30 godina života. Javni oglas za prijavu kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije u 2018. godini je stalno otvoren. Sve dodatne informacije u vezi sa dobrovoljnim služenjem vojnog roka sa oružjem mogu se dobiti u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Subotica, na adresi Park Ferenca Rajhla broj 1 ili na telefone 024 521-443 ili 552-878. Informacije su dostupne i na sajtu www.mod.gov.rs.