Mesečne karte za učenike putnike rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani

Učenicima putnicima subotičkih srednjih škola, koji su stanovnici grada, mesečne karte za putovanja rešavaće se u srednjim školama u koje su upisani kažu u Sekretarijatu za društvene delatnosti Gradske uprave. Učenici koji iz Subotice putuju za Bačku Topolu, Kanjižu, Sombor, Novi Kneževac ili neku drugu opštinu, zahteve  za regresirane mesečne karte predavaće u Gradskom uslužnom centru, od 27. jula do 15. avgusta, a potvrde će se izdavati od 20. do 31. avgusta, u Gradskoj upravi, na III spratu, u sobi 305, od 10 do 13.30 časova.
Uz zahtev je potrebno priložiti fotokopiju lične karte, potvrdu škole o upisu koja mora sadržati obrazovni profil, kao i dokaz o pozitivnom uspehu. Učenici slabijeg materijalnog stanja, koji nisu u mogućnosti da plaćaju cenu regresirane mesečne karte, trebalo da se obrate Centru za socijalni rad radi oslobađanja plaćanja učešća. Učenici linearno plaćaju 1.800 dinara od pune cene mesečne karte. Onima koji su upisani u susedne gradove na obrazovne profile koji su verifikovani u srednjim školama u Subotici, putni troškovi se ne participiraju, kao ni učenicima koji ponavljaju razred. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona na broj 626-883.