Međunarodni dan žena

Do ravnopravnosti žena ima još puno posla, poruka je članova Udruženja građana „Solidarnost“ i „Centar Tito“ povodom obeležavanja Međunarodnog dana žena- 8. marta. Žene u našoj zemlji još uvek imaju manje plate u odnosu na muškarce dok njihova borba za ekonomsku i političku ravnopravnost i dalje traje.

Svaki čovek i svaka žena teže da se kvalitetno obrazuju, da imaju siguran posao, teže osnivanju porodice, teže tome da svojoj deci obezbede srećno detinjstvo, da osiguraju uslove stanovanja, te da osiguraju svoju starost. U socijalno-ekonomskim uslovima u kojima se danas živi to je izuzetno teško. Pogotovo je ženama teško da ostvare jednaka prava sa muškarcima.

Iako su žene davno izborile pravo na ravnopravnost sa muškarcima, ta borba i dalje traje. Žene treba poštovati svaki dan, a ne samo na 8.mart jer su žene stub i oslonac društva, kaže članica IO UGS „Solidarnost“, Katalin Poljaković. Ona ističe da mnoge inostrane firme u Subotici ne primenjuju odredbe Zakona o radu.

Povodom Međunarodnog dana žena UG „Solidarnost“ i „Centar Tito“ u saradnji sa još nekoliko srodnih organizacija dele Subotičanka čestitke sa likom Ide Sabo, učesnice Narodnooslobodilačke borbe i heroine socijalističkog rada. Poruka čestitke je da su se žene na frontu izborile za svoj bolji društveni položaj i da ženu koja se i danas bori ne može niko ignorisati.