Međunarodni dan starijih osoba

Oko 20% stanovnika Subotice su lica starija od 65 godina života, a prosečna starost Subotičana iznosi 43 godine, pokazuju poslednji dostupni podaci na Međunarodni dan starijih osoba.

Međunarodni dan starijih osoba obeležava se 1. oktobra kako bi se društvo podstaklo da starijim članovima osigura zadovljenje svih njihovih potreba i da im omogući učestvovanje u društvu u skladu sa njihovim sposobnostima. Stariji Subotičani većinom se žale na niske penzije, a poneki smatraju da bi trebalo povesti više računa o njihovoj bezbednosti.

Grad svake godine opredeljuje sredstva za brigu o najstarijim Subotičanima. Najveći deo sredstava odvaja se za Gerontološki centar i usluge koje on pruža penzionerima. Iz budžeta se izdvajaju sredstva i za besplatne autobuske karte za starije od 65 godina sa nižim primanjima, a trenutno ovu uslugu koristi 8077 Subotičana. Za ovu vrstu usluge izdvojeno je 46 miliona dinara. Među udruženjima koja brinu o najstarijima, a koja putem javnih konkusra dobijaju srestva za pružanje usluge pomoć i nega u kući nalaze se i “Caritas” i “Kolo srpskih sestara” koji su dobili 4,5 miliona dinara, dok je Gradsko udruženje penzionera putem više konkursa dobilo ukupno 690.000 donara za svoje aktivnosti.

Prema podacima republičkog Zavoda za statistiku, Subotica je 2019. godine imala oko 136.000 stanovnika, a udeo populacije starije od 65 godina bio je 20%, dok je mlađih stanovnika bilo 14%.