Međunarodni dan racionalne upotrebe antibiotika

Poslednjih godina beleži se povećana i neracionalna upotreba antibiotika, na šta je dodatno uticala i pojava koronavirusa, kažu stručnjaci na Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika, i upozoravaju da samo pravilna upotreba antibiotika može pomoći u zaustavljanju razvoja rezistentnih bakterija.

Antibiotici spadaju u grupu antiinfektivnih lekova koji deluju na bolesti izazvane bakterijama i to na dva načina: sprečavanjem razmnožavanja i ubijanjem bakterija. Njihova primena u slučaju virusnih infekcija nije preporučljiva, osim kod bakterijske superinfekcije. Da bi bili efikasni, objašnjavaju farmaceuti, potrebna je racionalna primena u stogo indikovanim slučajevima, koja podrazumeva uzimanje propisanog antibiotika na vreme i u odgovarajućoj dozi.

Antibiotici se kupuju isključivo sa lekarskim receptom, zbog čega je potrebna dobra komunikacija sa lekarom i farmaceutom, koji uz primenu antibiotika preporučuju i probiotik i to dva sata nakon uzimanja propisane terapije. Kako su bakterije sposobne da razvijaju različite mehanizme odbrane, neracionalna primena antibiotika dovodi do rezistencije, odnosno, otpornosti bakterija na lek. Kako objašnjava sagovornica, kada se jednom pređe taj prag, prestaje delovanje antibiotika.

Evropski dan racionalne upotrebe antibiotika je godišnja evropska inicijativa koja se održava 18. novembra radi podizanja svesti o pretnji javnom zdravlju rezistencijom na antibiotike.