Međunarodni dan porodice

Iako socijalni radnici nemaju čarobni štapić i ne mogu jednim potezom da reše probleme, oni su uvek tu da pruže podršku i pomoć porodicama kojima je to neophodno, poručuju iz Centra za socijalni rad na Međunarodni dan porodice. Najčešće podrška je potrebna socijalno ugroženim porodicama, ali i onim porodicama u kojima postoji problem u partnerskim odnosima, kao i problem u vaspitavanju dece.

Iako većina porodicu uzima zdravo za gotovo, stručnjaci ističu da je u pitanju „živ organizam“ koji se često nađe u krizi. Mnoge porodice krizu mogu samostalno da prevaziđu, ali postoje i one kojima je neophodna podrška i pomoć, a uloga Centra za socijalni rad jeste da tu podršku i pruži.

Onda kada porodicu nije moguće sačuvati na okupu dolazi do brakorazvodne parnice u koju su uvek uključena i deca, bez obzira na to koliko se roditelji trude da ih zaštite od tog posupka. Uloga socijalnih radnika u takvim situacijama jeste da pruže podršku roditeljima u tome da svoje partnerske uloge razdvoje od uloge roditelja što je, kako kažu u Centru, i najteže. Jedna od najtežih mera koje socijalni radnici ponekad moraju da primene jeste izmeštanje dece iz biološke porodice, a cilj svakog izmeštanja jeste da se dete u tu porodicu i vrati i to čim se steknu uslovi za to. Nakon izmeštanja dece sa roditeljima se radi na podizanju roditeljske kompetencije.

U Centru za socijalni rad pruža se pomoć i onim porodicama u kojima je prisutno nasilje. U takvim situacijama podrška se pruža žrtvi, deci, ali i nasilniku. Stručnjaci rade sa decom i žrtvom na osnaživanju kako bi mogli da nastave sa svojim životima. Važno je da porodice sa problemima dobrovoljno pristanu na podršku koju pruža Centar, a iz ove ustanove socijalne zaštite zaključuju da je njihov posao da pomognu svim članovima porodice, a naročito deci da se na najbolji mogući način nose sa realnošću njihovog životnog iskustva.