Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Grad je ove godine izdvojio 9,4 miliona dinaraza finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja osoba sa invaliditetom, što je značajno povećanje u odnosu na 2016. godinu, naveo je Ilija Đukanović, član Gradskog veća zadužen za oblast socijalne zaštite i zdravstva povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se obeležava sutra.

Grad pruža podršku i ustanovama socijalne zaštite, pre svega u Domu za ometenu decu u razvoju “Kolevka”, za Dnevni boravak za decu i Dnevni boravak za odrasle. Udruženja osoba sa invaliditetom dobijaju sredstva najviše preko konkursa iz oblasti društvenog i humanitarnog rada, rekao je Ilija Đukanović. Istakao je da zajednica i društvo moraju da urade sve da se poboljša položaj osoba sa invaliditetom, naročito u okviru zapošljavanja.

Slepi ljudi vode borbu na tri fronta: državni organi, poslodavci i građanstvo. Saradnja sa državnim organima je u poslednje dve godine dosta poboljšana. Finansijske pomoći ima i od Nacionalnog sportskog saveza i od Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, od Pokrajne saveza slepih, a naročito od Grada gde su iz sektora za društvene delatnosti i sportske aktivnosti dobijena određena sredsta za aktivnosti i materijalne troškove, rekao je Veso Avram, predsednik Udruženja slepih i slabovidih. Drugi, veći problem jesu poslodavci.

Građani žele da pomognu ali često ne znaju kako, te bi tu bila značajna medijska pažnja, da bi ljudi bili upoznati na koji način mogu da pomognu, rekli su iz Udruženja. Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se 3. decembra od 1992. godine, kada je Genralna skupština UN usvojila rezoluciju kojom se sve zemlje pozivaju na obeležavanje tog dana sa ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.