Međunarodni dan migranata

Subotica Međunarodni dan migranata dočekuje sa 143 lica smeštena u Prihvatnom centru za migrante. Više od polovina migranata je iz Sirije, a broj lica koja trenutno borave u Prihvatnom centru za migrante je u okvirima smeštajnog kapaciteta, objašnjava član Saveta za migracije grada Subotice, Ilija Đukanović.