Međunarodni dan dece žrtava nasilja

Za prvih pet meseci tekuće godine beleži se porast broja dece žrtava nasilja za
10,3 % u odnosu na isti period prošle godine, poručuju iz Centra za socijalni rad na Međunarodni dan dece žrtava nasilja. U prvoj polovini ove godine, evidentirano je 64 dece koja su žrtve nasilja.
Primećeni porast nasilja nad decom posledica je rasta nasilja između odraslih osoba, navode stručnjaci. Najzastupljeniji uzrast dece koja su žrtve nasilja je od 6 do 14 godina i iznosi 43,8 % od ukupnog broja dece za prvih pet meseci ove godine. Primetan je pad nasilja nad decom uzrasta do 2 godine, a najzastupljeniji oblik nasilja prema deci je psihičko nasilje.
Prijave u slučaju nasilja nad decom dolaze od strane građana, policije, škola, tužilaštva, a Centar za socijalni rad reaguje po prioritetu prijava, gde je veoma važna pravilna procena prijavljenog slučaja, navode iz Centra. Ukoliko saradnja sa roditeljima nije uspešna, nakon preventivnog i korektivnog delovanja, u krajnjem slučaju deca se izmeštaju iz porodice.
U svim situacijama sumnje za postojanje nasilja nad decom, postoji umrežena saradnja između Centra za socijalni rad, policijske uprave kao i Osnovnog javnog tužilaštva. Socijalni radnici napominju da su deca žrtve nasilja ne samo ukoliko su direktno izložena nekom od oblika nasilja, već i ukoliko postoji nasilje između drugih članova porodice, te je i u tom slučaju detetu potrebno pružiti adekvatnu pomoć.