Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama

Najveći broj žrtava nasilja u porodici čine žene, čak 72% od ukupnog broja evidentiranih slučajeva nasilja u porodici koji su prijavljeni Centru za socijalni rad, pokazuju podaci ovog Centra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

U ovoj godini je, do sada u Centru za socijalni rad evidentirana 781 žrtva nasilja u porodici. Iz ove ustanove navode da se ne beleži povećanje broja žrtava nasilja u porodici u odnosu na isti period prošle godine. Najveći procent žrtava nasilja u porodici čine žene sa čak 72%, dok je nasilnik u najvećem broju slučajeva sadašnji ili bivši partner.

Kada je u pitanju vrsta nasilja kojoj su žrtve izložene, najviše je zastupljeno psihičko nasilje koje čini polovinu od ukupnog broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici.

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama prvi put je ustanovljen 25. novembra 1981. godine u Bogoti, u znak sećanja na sestre Mirabel koje su brutalno ubijene u Dominikanskoj Republici 1960. godine. Ovaj datum su prihvatile Ujedinjene nacije 1990. godine, kada je službeno potvrđen kao „međunarodni dan eliminacije nasilja nad ženama“.