Međunarodni dan bez plastičnih kesa

Potrebno je najmanje 100 godina kako bi se plastične kese razložile u prirodi, upozoravaju stručnjaci na Međunarodni dan bez plastičnih kesa. Platnene torbe jedna su od alternativa plastičnim kesama, a upotreba plastike treba da se svede samo na neophodan minimum, poručuje rukovodilac Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, Snježana Mitrović. Za plastične kese koje se uglavnom koriste za jednokratnu upotrebu, tek nekoliko minuta, potrebno je najmanje 100 godina da se razlože u prirodi. Ovaj ekološki problem globalnog je karaktera, a Subotičani sa kojima smo razgovarali kažu da su svesni uticaja njihove upotrebe na prirodu i da preferiraju platnene torbe, ali da se ipak ponekad koriste i plastične kese. Naplaćivanje plastičnih kesa u marketima, dovelo je do smanjenja njihove kupovine, poručuje rukovodilac Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, Snježana Mitrović. Briga o prirodi, a da se pri tome ne smanji kvalitet života, moguća je uz racionalnu upotrebu plastike, navode iz Arhus centra. Svakako jedan od načina očuvanja okoline jeste i upotreba platnenih torbi. Po rečima rukovodioca Arhus centra, Snježane Mitrović,mi kao potrošači imamo načina da razvrstavamo plastiku, dobar primer za to jesu „Zelene zgrade“ Subotice, koje u okviru projekta Arhus centra, odvajaju plastiku i papir. Prihodi od prodatih sirovina koriste se za održavanje ovih zgrada.

https://youtu.be/PirUm7w2ILk

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime