Materijalna podrška građanima kroz mere Centra za socijalni rad

U prvih 6 meseci ove godine Centar za socijalni rad odobrio je 822 zahteva za jednokratnu novčanu pomoć, dok je za pomoć u vidu ogreva u julu ove godine odobreno 429 zahteva. Ova novčana davanja realizuju se iz budžeta grada, a pored jednokratne novčane pomoći i pomoći u vidu ogreva, sredstva se izdvajaju i za izuzetnu i za interventnu novčanu pomoć.

Sva sredstva za materijalnu podršku pojedincima i porodicama kojima je neophodna pomoć u datom momentu koja će im pomoći da trenutno prevaziđu određene probleme, obezbeđena su iz gradskog budžeta, a u ovoj godini je za ovu namenu opredeljeno 16,7 miliona dinara. Za jednokratnu novčanu pomoć je od ukupnog iznosa ove godine izdvojeno 10 miliona dinara, a u prvoj polovini 2022. godine je odobreno 822 zahteva od strane Centra za socijalni rad. Ova vrsta pomoći može da se odobri najviše tri puta, a u izuzetnim slučajevima, po proceni stručnjaka centra za socijlani rad i više od toga.

Za meru izuzetne novčane pomoć je opredeljeno ukupno 800.000 dinara, a za prvih šest meseci ove godine je odobreno 5 zahteva. Po osnovu interventne novčane pomoći ove godine je do sada odobren 1 zahtev, a za ovu vrstu materijalne podrške opredeljeno je 1,4 miliona dinara.

Korisnicima novčane socijalne pomoći jednom godišnje se odobrava novčana pomoć za ogrev, odnosno za troškove grejanja, a za ovu meru materijalne podrške je opredeljeno 4,5 miliona dinara. U julu ove godine Centar za socijalni rad je po ovom osnovu odobrio ukupno 429 zahetva naših sugrađana.