Mapirano 16 divljih deponija u gradu

U našem gradu je mapirano 16 aktivnih i 3 neaktivne divlje deponije, a iz gradske kase je za saniranje ovih deponija opredeljeno 1,5 miliona dinara.

Delovanjem nesavesnih građana koji odlažu otpad na mestima koja nisu predviđena za to, stvaraju se divlje deponije, kojih prema poslednjoj evidenciji u gradu i okolini ima 16 aktivnih. Deponije se razlikuju po veličini, a neke od njih predstvaljaju višegodišnji problem meštana određenih mesnih zajednica jer se i nakon uklanjanja, otpad opet deponuje na ista mesta. Iz budžeta grada je za ovu godinu izdvojeno 1,5 miliona dinara za saniranje divljih deponija.

Kako objašnjava Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, iako se broj divljih deponija čini velik, dugoročno se njihov broj smanjuje. Po njegovim rečima, pre 10 godina na teritoriji grada bile su evidentirane 53 deponije, a danas je taj broj gotovo tri puta manji. Divlje deponije se sukcesivno saniraju, u zavisnosti od raspoloživih sredstava, a u ovoj godini su sanirane dve lokacije, objašnjava Reh.

U cilju smanjenja broja divljih deponija, redovno se organizuju sezonske akcije prikupljanja kabastog otpada u gradu i prigradskim naseljima, a privatnim licima je omogućeno i da otpad besplatno odlažu na Gradskoj deponiji.