Manifestacija „Različiti a isti“

Osobe sa invaliditetom žive sa nama a ne pored nas, poruka je manifestacije „Različiti a isti“, koja je održana u atrijumu hotela „Galleria“. Uz prigodan program i prodajnu izložbu radova učesnika, održana je 15. jubilarna manifestacija „Različiti a isti“, koja između ostalog za cilj ima da pokaže kako žive osobe sa invaliditetom, ističu organizatori. U manifestaciji su učestvovali Gerontološki centar, OiSŠ “Žarko Zrenjanin”, Dom za decu ometenu u razvoju “Kolevka” i Školski centar sa domom učenika “Dositej Obradović”. Na ovaj način možemo prikazati šta se sve radi u ovim institucijama i kakve su okolnosti u kojima žive osobe sa invaliditetom, naveo je direktor Gerontološkog centra, Nenad Ivanišević.Izuzetno je važno da se Međunarodni dan Osoba sa invaliditetom obeležava u lokalnim samoupravama širom Srbije, a Subotica je jedan dobar primer, istakla je direktorica Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzana Paunović. Saradnja ustanova, koje su se ovim povodom okupile, predstavlja dobar način da se prikažu građanima problemi ali i mogućnosti osoba sa invaliditetom, istakla je Paunović. Osobe sa invaliditetom su sastvani deo našeg društva, to su naši građani, oni su ljudski kapital i potencijal, i na nama je da taj ljudski kapital i potencijal izvučemo i da pokažemo da su to naši ravnopravni građani i da se u skladu sa strukom brinemo o njima, istakli su organizatori.