Lokalnom ombudsmanu se obratilo preko hiljadu građana, najviše pritužbi na Centar za socijalni rad

Kancelariji Lokalnog ombudsmana prošle godine obratilo se 1662 Subotičana, najčešće u vezi sa socijalno-ekonomskim problemima, uslugama javnih preduzeća, kao i u vezi sa porezom na imovinu. Upućeno je 379 pritužbi na rad javnih preduzeća i organa uprave Grada i 196 pritužbi na rad ustanova čiji je osnivač Grad Subotica. Kao i prethodnih godina, na vrhu liste nalazi se Centar za socijalni rad, sa ukupno 130 pritužbi građana.