“Ljudska bezbednost – koncept održive zajednice”

Tema sastanka koji je održan u Plavoj sali Gradske kuće bila je pozicija i uloga žena sa aspekta bezbednosti. Sastanak je održan u okviru projekta “ Ljudska bezbednost- koncept održive zajednice” koji sprovodi Fond socijalne i demokratske inicijative.

Projekat “Fond socijalne i demokratske inicijative” sprovodi se uz podršku misije OEBS-a u Srbiji, a danas je u partnerstvu sa Savetom za rodnu ravnopravnost Grada Subotice održana Fokus grupa u čijem radu su učestvovali službenici javne uprave, članovi nevladinih organizacija i različitih službi, usključujući i sležbenike Ministarstva unutrašnjih poslova.Tema je bila bezbednost u lokalnoj zajednici, sa akcentom na ličnu bezbednost pre svega kroz poziciju i ulogu žena.

U toku je izrada trećeg akcionog nacionalnog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti 13-25 pod nazivom “Žene, mir, bezbednost”, a cilj ovih sastanaka je davanje preporuka Ministarstvu odbrane koje je zaduženo za kreiranje ovog dokumenta. Kako ističe ekspertkinja za politiku rodne ravnopravnosti prof. dr Zorica Mrščević, sve rezolucije Saveta bezbednosti obavezujuće su za zemlje koje i nisu članice UN-a.

Ovo je drugi u nizu događaja u okviru ovog projekta, pre ovoga sastanak je bio održan u Pirotu, a naredni će biti održan u Šapcu.