Kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava- repromaterijala

Subotički poljoprivredni proizvođači mogu da konkurišu za kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava- repromaterijala, a od ukupne godišnje kamatne stope 5,8%, Grad sufinansira 5,3%, a korisnik plaća 0,5% kamate.

Lokalna samouprava je u saradnji sa OTP bankom raspisala Javni poziv za podnošenje zahteva za kratkoročni kredit za kupovinu obrtnih sredstava-repromaterijala, na period od 12 meseci. Podnosioci zahteva treba da imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo upisano u registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i da imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice. Minimalni iznos kredita po podnosiocu iznosi 100.000,00, a maksimalni iznos 500.000.,00 dinara.

Poljoprivrednici su u obavezi da dobijena sredstva koriste isključivo za kupovinu obrtnih srestava- repromaterijala, poput: semenski i sadnog materijala, mineralnog đubriva, za gorivo, sredstva za za zaštitu bilja i sredstva za održavanje opreme, mehanizacije i objekata kao i za kupovinu stočne hrane.

Izdvojena sredstva u budžetu Grada za ovu namenu iznose 2 miliona dinara,a rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava. Sve dodatne informacije poljoprivrednici mogu dobiti u Službi za poljoprivredu, na broj telefona 024/626-739.