Predstavljena knjiga“Korporativne performanse banaka“ akademika prof. dr Nenada Vunjaka

„Korporativne performanse banaka“ nova je knjiga akademika prof. dr Nenada Vunjaka. Pored prof. dr Vunjaka, koautori knjige su i docent dr Milan Radaković, docent dr Miloš Dragoslavac i magistar Tamara Antonijević. Knjiga, koja donosi uporednu analizu 13 bankarskih sistema, prvenstveno je namenjena studentima, ali i svima onima koji su vezani za bankarski sektor.