Korišćenje mobilnih telefona sve je opasnije kod najmlađih

U okviru kordinacionog tela grada Subotice za borbu protiv nasilja u školama nastvlja se sa kampanjom preventivne radionice. Igor Jurić održao je predavanje učenicima petih i šestih razreda u školi Kizur Ištvan. Igrice na mobilnim telefonima više su nego opasne i zato je važno da osnovci budu upoznati ali i oprezni kada koriste mobilne uređaje.

Postoje mnogi novi izazovi kako kod igrica tako i na društvenim mrežama.Treba se decom što više pričati kako bi bi shvatili opasnost telefona i da bi bili bezbedniji. Roditelji su ti koji najbolje poznaju svoje dete , zato je jako bitno sa njima pričati otvoreno kako bi oni na najbezbolniji način koristili mobilni telefon.