Korektivna gimnastika treba da dođe do svih ljudi

Većina nas svoje vreme provodi sedeći što svakako prouzrokuje zdrvstvene probleme kako kod najmlađih tako i najstarijih.Sve više se priča korektivnoj gimantici klub Korak koji je obeležio rad od 18 godina od početnih koraka pa do sada je izrastao u akademiju. Iz godine u godinu imaju sve više polaznika koji su prepoznali njihov način rada. Jedna od njih je Biljana Stevanović koja je zbog bolova u leđima počela da se bavi korektivnom gimnastikom.

Budite odgovorni prema svom zdravlju.Stručni tim ljudi pomoći će vam kako da sačuvate svoje zdravlje i bude te što zdraviji.Korektrivna gimnastika bavi se rešavanjem problema koji su vezani za deformitete kičmenog stuba i donjih ekstremiteta.

Korak akademija Korektivne gimnastike treba da dođe do svih ljudi. 18 godina rada sigurno je dobar pokazatelj njihovog rada,a rezultati neizostaju.