Kontejneri za odvoženja kabastog otpada od sutra u MZ Šupljak

U okviru prolećne akcije odvoženja kabastog otpada iz domaćinstava, kontejneri će sutra biti postavljeni u MZ Šupljak, kod groblja, kod doma i kod Šamuke.