Konstitusan Hrvatski nacionalni savet

Sinoć je u Plavoj sali Gradske kuće održana konstitutivna sednica petog saziva Hrvatskog nacionalnog veća.

Jednoglasnom odlukom svih 29 članova sa liste koju je predvodio Demokratski savez Hrvata u Vojvodini Jasna Vojnić ponovo je izabrana za predsednicu Hrvatskog nacionalnog saveta. Vojnić je istakla da je posle ostvarenog cilja u četvrtom sazivu, odnosmo institucionalnog i kadrovskog osnaživanja Hrvatskog nacionalnog veća, cilj u novom sazivu je kadrovsko osnaživanje i jačanje hrvatske zajednice, kao i jačanje saradnje sa Republikom Srbijom.

Konstitutivnoj sednici prisustvovao je i član Evropskog parlamenta, Karlo Resler koji je čestitao Jasni Vojnić i istakao da Hrvatsko nacionalno veće ima trostruku ulogu.

Ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog prisustvovao je državni sekretar Rejhan Kurtović koji je naglasio da su Nacionalni saveti prvi stub u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.

Hrvatsko nacionalno veće ima 29 članova i predstavničko je telo nacionalne zajednice oko 58.000 Hrvata u Srbiji.