Konkursi pokrajinskog Sekretarijata za privredu, turizam zapošljavanje i telekomunikacije

U toku je konkurs Pokrajinskog sekretarijata za privredu, turizam zapošljavanje i telekomunikacije čiji je cilj podrška ženskom preduzetništvu kao bitnom segmentu razvoja ukupne privrede i preduzetništva u Vojvodini. Sredstva namenjena za ovaj konkurs iznose 7,5 miliona dinara.

Ideja ovog konkursa je da se pomogne malim i mikro preduzećima čije su vlasnice žene i kojima upravljaju žene. Konkurs je namenjen za nabavku nove opreme, računara i softvera ili usluga, a maksimalan iznos po prijavi je 250.000 dinara za mašinu i opremu, za računare do 120.000, odnosno 150.000 za softver i usluge. Rok za podnošenje prijava je do 23. marta ove godine.

Naredni konkurs Sekretarijata za privredu, turizam zapošljavanje i telekomunikacije biće raspisan 23. marta u sredu, a rok za konkurisanje je 15 dana. Konkurs će se odnositi na samozapošljavanje, novo zapošljavanje i javne radove, a biće sproveden u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Iznos subvencije je od 250.000-300.000 dinara, a novina se odnosi na poslodavce koji žele da prijave radnike na neodređeno vreme, čak iako su već u radnom odnosu.

Za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, Sekretarijat će odvojiti veću sumu od 250.000 dinara koliko se izdvaja za poslodavce koji zaposle nove radnike.