Konkursi Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu

Na pojedine konkurse za bespovratna sredstva, Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, zainteresovani mogu da se prijave još sutra. Trenutno najinteresantniji konkurs, je konkurs za mlade poljoprivrednike kažu iz PSS. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede, 8.februara raspisao je konkurse za dodelu kreditnih linija koje prate aktuelne konkurse. Trenutno ih ima 11, medju kojima su konkurs za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje, zatim nabavka opreme za stočarske farme, košnica i opreme za pčelarstvo u 2020.godini, kurs za dodelu kredita za nabavku kvalitetnih priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu,kozarstvu. Veliko je interesovanje proizvođača za kreditne linije, a kamatna stopa kreće se od 1.5 % do 2 %. Najinteresantniji konkurs za dodelu kredita je za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije. Na konkurse za bespovratna sredstva mogu da konkurišu registrovana poljoprivredna gazdinstva. Jedan od trenutno najinteresantnijih je konkurs za mlade poljoprivrednike, kažu iz PSS Subotica. Za detaljnije informacije zainteresovani mogu da potraže podatke na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu u delu konkursi, kao i da pozovu PSS Subotice.

Ostavi komentar

Unestie Vaš komentar
Unesite Vaše ime