Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje objavila je ukupno 10 javnih poziva za korišćenje podsticajnih sredstava za nezaposlena lica i poslodavce. Za aktivne mere zapošljavanja ove godine je iz sredstava Nacionalne službe izdvojeno 3,65 milijardi dinara kao i dodatnih 550 miliona za osobe sa invaliditetom. Kod programa javnih radova od ove godine izvođači javnih radova koji konkurišu za oblast socijalnih i humanitarnih delatnosti moraju posedovati licencu za pružanje usluga, dok je kod programa stručne prakse pomerena starosna granica za nezaposlena lica koja se uključuju u program na preko 30 godina. Tekstovi svih javnih poziva objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, oglasnim tablama u Filijali, a svi zainteresovani mogu ih dobiti i lično u elektronskoj formi. Rokovi važenja javnih poziva su različiti.