Konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je 13 javnih poziva odnosno konkursa namenjenih nezaposlenim licima,odnosno poslodavcima. Konkursi su namenjeni pre svega, teže zapošljivim kategorijama, a iz Filijale Subotica Nacionalne službe za zapošljavanje očekuju da će kroz ove konkurse posao naći oko 400 lica sa njihove evidencije.

Kao što je bio slučaj i prethodnih godina, težište javnih poziva i konkursa je na teže zapošljivim kategorijama, pa će priliku za zaposlenje mladi do 30 godina starosti bez završenog srednjeg obrazovanja, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, dugoročno nezaposleni, korisnici novčane socijalne pomoći i lica u statusu viška zaposlenih.

Većina konkursa i javnih poziva biće otvorena do 30. novembra ove godine, dok je rok za podnošenje zahteva za mere namenjene osobama sa invaliditetom 31. decembar. Podnošenje prijava potencijalnih izvođača javnih radova je do 27.marta, a javni poziv za učešće u finasiranju mere obuka za potrebe poslodavca za zaposlenog je otvoren do 31. oktobra. Oni koji žele da pokrenu sopstveni posao imaju priliku da se prijave na javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje koji će biti otvoren do 10. aprila.

Trenutno se na evidenciji subotičke Filijale NZS nalazi 6500 nezaposlenih lica, a među njima je najviše nekvalifikovanih lica sa ili bez završene osnovne škole.