Konkurs za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava u nabavku novog traktora.

Rok za podnošenje zahteva Upravi za agrarna plaćanja je od sutra, 17. februara do 22. aprila 2022. godine.

Zahtev za novi traktor mogu da podnesu oni koji su u sektoru mleka, mesa, voća i povrća, određenih vrsta žitarica i industrijskog bilja, kao i grožđa i jaja.

Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u nabavku novog traktora, sa standardnim delovima, uređajima i opremom za izvođenje poljoprivrednih radova, uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, navodi se u ovom pozivu koji se nalazi na sajtu Ministarstva.

Novi traktor, kako se navodi, mora da ima najmanje dve osovine i mora da bude serijski proizveden najviše pet godina pre godine u kojoj se zahtev podnosi i mora da bude nekorišćen.

U pozivu je definisano i da svako može da podnese zahtev za jedan traktor, dok to kolike jačine motor nove mašine može da bude zavisi od toga koliko zemljišta ili stoke ima onaj koji se prijavljuje.