Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Komisija za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice objavila je, juče, Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice.

Konkurs je raspisan za dodelu novčanih sredstava za podsticanje razvoja mladih talenata Grada Subotice za:
1. pružanje pomoći talentovanim učenicima srednjih škola i studentima, koji se finansiraju iz budžeta Srbije, u obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija;
2. za učestvovanje u finansiranju stručne prakse (studijskih putovanja), u toku jedne školske godine, najboljih studenata i srednjoškolaca u inostranstvu;
3. za nagrađivanje učenika osnovnih i srednjih škola za postignute uspehe na priznatim
takmičenjima u zemlji i inostranstvu.
-Finansijsku pomoć mogu ostvariti mladi talenti koji su državljani R. Srbije, odnosno oni koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Subotice najmanje jednu godinu do dana podnošenja zahteva za dodelu sredstava
– Finansijsku pomoć mogu ostvariti učenici i studenti pod uslovom da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija, te da nisu obnovili ni jednu godinu studija, odnosno da nisu ponavljali razred.
Pored popunjenog Obrasca prijave podnosilac zahteva je dužan da priloži i sledeću dokumentaciju:
-kratka biografija sa ostvarenim rezultatima u prethodnoj godini
-izvod iz matične knjige rođenih
– uverenje o državljanstvu
– fotokopiju lične karte (maloletna lica prilažu fotokopiju lične karte zakonskog zastupnika)
– fotokopiju tekućeg računa ( maloletna lica prilažu fotokopiju tekućeg računa zakonskog zastupnika)
– fotokopiju svedočanstva
-prosek ocena ostvaren od strane obrazovne ustanove
-fotokopiju diploma sa takmičenja
Prijavu na Konkurs sa propisanom dokumentacijom podnosilac prijave podnosi u zatvorenoj koverti dostavom u pisarnicu- Gradski uslužni centar Grada Subotice ili putem pošte na adresu: Grad Subotica, Trg slobode 1, 24 000 Subotica sa naznakom „ Prijava za Konkurs za dodelu sredstava“
Prijava za konkurs može se preuzeti u Gradskom uslužnom centru ili sa sajta Grada Subotice: www.subotica.rs. Konkurs je otvoren do 11. septembra.